Pracovný postup pri starožitnostiach

Pracovný postup vyzerá nasledovne:
Pozn.: Pre zväčšenie klinite na obrázok.